Čeština English Deutsch
Knihy pro nevidomé

O autorce


Mgr. Veronika Haiclová

Autorka na veletrhu” title= Vystudovala v letech 1986-1990 obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.


Tvorbou hmatových (tyflografických) obrázků pro nevidomé děti se začala zabývat již v průběhu vysokoškolského studia. Impulsem a inspirací k tvorbě jí byla skutečnost, že ve školských zařízeních pro nevidomé děti, které tehdy v rámci praxe navštěvovala, byl hmatových učebních pomůcek nedostatek.


Od roku 1998 působila jako odborná instruktorka sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých ve středisku Tyfloservis, o.p.s v Olomouci. Zde uplatňovala a rozvíjela svou tyflografickou tvorbu při výrobě hmatových plánků, map, diplomů a různých zobrazení pro dospělé nevidomé klienty.


Nadále se však věnovala i tvorbě pro nevidomé děti – především hmatovým pohádkovým knihám a hrám.


S hmatovými knihami se účastnila mezinárodní soutěže tvorby hmatových knih „Tactus and Tyflo“ ve Francii. V roce 2005 soutěžila s klasickými pohádkovými příběhy „O veliké řepě“ a „O perníkové chaloupce“, v roce 2006 zaslala hmatové knihy podle vlastních námětů „Kos a slunce“ a „Babu a Adu“.


Účastnila se konferencí a odborných seminářů o tyflografice v Polsku (2002) a Košicích (2004). Letos autorka navštívila se svými knihami veletrh kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké Sight City ve Frankfurtu nad Mohanem. Hmatové knihy se líbily, byla oceňována především jejich vysoká kvalita.


V současné době se věnuje především výrobě hmatových knih a hraček pro nevidomé děti. Svou tvorbu stále rozšiřuje o nové náměty a produkty.

    

Nahlédnutí do autorčiny dílny

    

V dílně

    

V dílně

    

V dílně

Vzdělávání v sociálních službách a psychoterapie
Copyright 2008 – 2021 Veronika Haiclová | webdesign by Libor Hoření | Odkazy